Detektory vnitřní

PRO 476 PET

Tento detektor má stejné parametry jako PIR detektor Paradox PRO +. Odlišný je pouze jinak řešenou čočkou, díky níž je odolný proti falešným poplachům vyvolaným malými zvířaty do 18 kg. Pasivní infračervený detektor ( PIR ) s vysokou odolností proti VF rušení. Patentovaná technologie počítání impulsů, převádí každý pohybový signál na pulsní výstup, který určuje, zda detekovaná pohybová energie odpovídá stavu poplachu. Zachycená energie je změřena a uchovávána v paměti pro možnost dalšího zpracování – procesor inteligentně rozhoduje o typu přijaté energie a zamítá nepohybové signály.

Vlastnosti: •Patentovaná technologie automatického počítání pulsů •Automatická teplotní kompenzace •Kovový kryt pro odrušení VF polí •Dvojnásobný prvek •Ochranný kontakt •Vysoká odolnost proti VF rušení •Základní deska osazena pouze z přední kryté strany •Vestavěné relé •Dosah 11×11 m, střed 15 m, úhel 88,5˚ •Speciálně konstruovaná čočka poskytující ochranu proti malým zvířatům Technické parametry:

Typ senzoru Duální obdélníkový element Pokrytí: 88,5 ˚ (standart ) 11 m x 11 m, střed paprsku 15m Montážní výška 2,1 m až 2,7 m Rychlost detekce 0,2 do 7 m / sek. Provozní teplota – 20 ˚C do + 50 ˚C Napájení Od 11 do 16 Vdc, 31 mA max. Indikace poplachu Zelená LED bliká po dobu 35 sekund Čočka Druhá generace Fresnelových čoček, LODIFF Poplachový výstup N.C., 28 Vdc / 0,15 mA Ochranný kontakt N.C., 28 Vdc / 0,15 mA

Digigard 55

Pohybový detektor s dvojitým prvkem. Toto čidlo má patentovanou technologii digitálního zpracování. Princip digitální technologieje založen na eliminaci analogových komponentů ( zesilovačů ) mezi senzorem a softwarem pro další digitální zpracování informace. Vývojovými pracovníky firmy Paradox bylo nalezeno řešení pro přímé přivedení nízkoúrovňového signálu přímo ze senzoru do softwarově řízeného obvodu pro detekci. Okamžitý digitální převod signálu přímo ze senzoru zabraňuje jakýmkoliv ztrátám, změnám nebo zkreslení signálu, přičemž je garantováno více jak desetinásobné vylepšení rozkladu, dynamiky a poměru signál / šum. Důmyslné řešení software pro zpracování signálu zvýrazňuje reálný pohyb a ignoruje falešné poplachové signály. Tímto jsou digitální detektory firmy PARADOX, díky svému výjmečnému souboru vlastností, v popředí zájmu mezinárodních profesionálů v oblasti zabezpečení.

Vlastnosti: •Dvojitý snímací prvek •Dosah 12×12 m, úhel 110˚ •Patentovaná technologie digitálního zpracování •Patentovaná technologie automatického počítání impulsů •Algoritmus pro štít s nastavitelnou citlivostí •Kovový kryt pro odrušení VF polí •Vestavěné relé •Ochranný kontakt Technické parametry:

Typ senzoru Duální infračervený element Geometrie senzoru Pravoúhlý Pokrytí: 110˚ 12×12 m

Montážní výška 2,1 m do 2,7 m

Provozní teplota 0 ˚C do + 50 ˚C Napájení 11 až 16 VDC Proudová spotřeba 15 mA max. EMI / RFI odolnost 10 V / m od 10 MHz do 1 GHz Čočka Druhá generace Fresnelovy čočky, LODIF Rychlost detekce 0,2 m do 3,5 m
Poplachový výstup Tvar A relé 10 mA/ 28 VDC, N.C. , ( optimální tvar C relé 5 A/28 VDC, NC/NO )
Ochranný kontakt N.C., 150 mA / 28 VDC

Digigard 75

Ojedinělé řešení, kdy veškeré signály zychycené infrasenzorem jsou vyhodnocovány a zpracovávány mikroprocesorem a jedinečným software zajišťuje dokonalejší zpracování a vyhodnocení celého procesu detekce. Při použití v prostředí náročném na rušení detektoru, program umožňuje digitální zvýšení odolnosti bez jakéhokoliv vlivu na rychlost a spolehlivost funkce čidla. Umístění součástek do uzavřené plechové krabičky radikálně zvyšuje odolnost čidla proti rušení elektromagnetickým polem. Pro tento detektor byla zvlášť vyvinuta speciální " zdvojená " Fresnelova čočka, která ve spolupráci s digitálním zpracováním umožňuje vyloučit poplachy od drobného zvířectva při zachování maximální spolehlivosti detekce osob. V čidle Digigard 75 je kombinací dvou duálních čidel a unikátní čočky dosaženo imunity proti falešným poplachům způsobených domácími zvířaty, nebo jinými rušivými vlivy. Pro vyhlášení poplachu musí dojít k narušení horního i spodního detektoru. Hlídané plochy od spodního a horního detektoru jsou posunuty tak, že malý objekt poplach nezpůsobí a tím toto čidlo účinně ignoruje menší domácí zvířata.

Vlastnosti: •Patentovaná technologie digitálního zpracování •Patentovaná technologie automatického počítání impulsů •Algoritmus pro štít s nastavitenou citlivostí •Kovový kryt pro odrušení VF polí •Vestavěné relé •Ochranný kontakt •Vysoce spolehliv detektor s nejvyšší úrovní zabezpečení •Dvojitá optika ( 2 protichůdně zapojené senzory ) •Imunita proti zvířatům, realizovaná opticko-digtálním zpracováním •Imunní na zvířata do 40 kg •Dosah 11×11 m, úhel 90 ˚ Technické parametry:

Typ senzoru Duální optika ( 2 dvojité protichůdné elementární senzory ) Geometrie senzoru Obdélníkový Pokrytí-90˚ (standart) 11 m x 11 m Imunita Do 40 kg Pacovní teplota – 20 ˚C do + 50 ˚C Napájení 11 až 16 VDC Proudová spotřeba 15 mA maximum Odolnost EMI/RFI 10 V/m od 10 MHz do 1 GHz Čočka Druhá generace Fresnelových čoček, LODIFF Rychlost detekce Od 0,2 m do 3,5 m / sek. Poplachový vstup Druh A relé 100 mA/28Vdc, N.C. ( optimální druh C relé 5A/28Vdc, N.C./N.O. ) Ochranný kontakt 150 mA/28Vdc, N.C.

Detektor pohybu VISION 525D

Duální pohybový detektor Digital VISION 525 D, je kombinované čidlo. Obsahuje jak klasický infračervený ( PIR ) detektor, tak navíc i mirkovlnný detektor ( MW ). Toto čidlo je navrženo pro prostory se zvýšeným rizikem falešných poplachů. Díky kombinaci dvou čidel je počet těchto nechtěných poplachů potlačen. Pokud část PIR detektoru detekuje poplachovou událost, musí rovněž mikrovlnná část detektoru potvrdit, že se opravdu o poplach jedná, potom teprve k vyhlášení poplachu dojde. Toto čidlo je vhodné zejména do místností ke zdrojům tepla ( ohřívače, radiátory atd. ), protože náhlou změnou teploty může dojít k vyhlášení falešného poplachu.

Vlastnosti: •Digitální mikrovlnná detekce •Patentovaná technologie digitálního zpracování •Patentovaná technologie automatického počítání impulsů •Část PIR detekuje poplachové události a pouze při potvrzení z mikrovlnné části nastane stav úplného poplachu •Nastavitelná citlivost mikrovlny •Dosah 14×14 m, úhel 90 ˚ •Algoritmus nebo dvojitý proces •Autpmatická teplotní kompenzace •Kovový kryt pro odrušení VF polí •Vestavěné relé •Ochranný kontakt Technické parametry:

Typ pohybového detektoru PIR + MW ( mikrovlna )

Typ senzoru PIR
Duální Geometrie senzoru
Obdélníkový Pokrytí ( 90 ˚ standartní čočka )
14×14 m

Typ mikrovlnné antény
Plochý proužek mikrovlnné antény s FET oscilátorem

Frekvence FCC & DOC – 10.525 GHz ( další frekvence jsou možné )

Operační teplota
- 20 ˚C do + 50 ˚C

Napájení
10 – 16 Vdc

Průměrná spotřeba
30 mA maximálně

Alarmový výstup
Standartně 100 mA, 28 Vdc

Tamper N.C., 150 mA, 28 Vdc ( volitelný ) Alarmový interval 3 sekundy

Stropní PIR detektor pohybu Paradox 466 Paradome

Stropní detektor PARADOME DG466 je způsoben pro detekci a rozlišení směru pohybu. Tato funkce je zejména využitelná , chceme -li odejít a znovu vstoupit do střeženého prostoru bez spuštění poplachu a současně střežit prostor proti cizímu vniknutí.

Příklad použití: Chceme-li střežit prostor s otevřenými dveřmi, lze tento systém použít. Detektor využívá dva detekční prvky pro rozlišení, jedná-li se o " odchodový " nebo " průchodový " pohyb.

Odchodový pohyb: Aby byl rozlišen tento typ pohybu, musí být detekován pohyb oběma zónami – zónou „A“ i „B“. Nastane-li tento stav, zelená LED se rozsvítí na 3 sekundy, aktivuje se relé 2 a spustí se návratové spoždění, během kterého budou ignorovány všechny příchozí pohyby. Naruší-li pohyb pouze zónu „B“ NEBUDE relé 2 aktivováno.

Vstupní pohyb: Pro detekci tohoto pohybu musí být narušena pouze zóna „A“. Detekce ze zóny „B“ není vyžadována. Nastane-li tento stav, rozsvítí se červená LED na 3 sekundy a relé 1 bude reagovat dle nastavení propojek, s vyjímkou, že tento stav nastane při spuštěném návratovém zpoždění.

Vlastnosti:•Roz­lišuje mezi příchozím a odchozím pohybem •Dva dvojité senzory •Releový výstup pro příchod •Releový výstup pro odchod •Nastavení doby odchodového pohybu •Střežení prostoru s otevřenými dveřmi, např. balkónů •Montážní výška od 2,1 do 3,6 m •Pracovní teplota –20 až 49 ˚C Technické parametry:

Typ senzoru Duální prvek, nízký šum, vysoká citlivost v infračerveném spektru Provozní teplota – 20 ˚C až + 49 ˚C Napájecí napětí Typicky 12 až 16 Vss Proudová spotřeba V klidu 25 mA, maximálně 35 mA RFI / EMI imunita 10 V/m od 10MHz do 1 GHz Poplachový výstup 100 mA / 28 Vss, NC Výstup tamper 150 mA / 28 Vss, NC Montážní výška 2,1 m až 3,6 m Rychlost detekce 0,2 až 3,5 m/sek.

GLASSTREK 457

GLASTREK 457. Jedná se o nový vylepšený vysoce kvalitní a 100% spolehlivý detektor, plně otestovaný přímo při výrobě. Čidla detekují dvě frekvence, vzniklé při porušení skla. Nízkofrekvenční vlnu nárazu a vysokou frekvenci tříštění skla. Nevzniknou-li tyto dvě frekvence současně, nedojde na čidle k vyhodnocení poplachu. Glastrek se hodí k použití pro detekci rozbití klasických skleněných tabulí, temperovaného, nebo laminovaného skla. Při použití nejsou nutná žádná další nastavení. Glastrek musí být instalován na pevné ploše, bez otřesů a chvění.

Čidlo se nedoporučuje používat pokud: •Pokud jsou okna v netěsných, nebo prkenných rámech •U oken jakkoliv izolovaných, např. neprodyšnými závěsy •V místnostech se stropem vyšším než 20 m •V místnostech menších než 15×15 m, kde jsou kmitočty pro aktivaci čidla běžně generovány, např. kuchyně •V místnostech s hlučnými stroji, např. s kompresory •Hlídané sklo nesmí být potaženo bezpečnostní fólií

Vlastnosti: •Analýza slyšitelného pásma a infrazvuku •7 frekvenčních digitálních filtrů, digitální zesilovač a odhad kolísání frekvence •Analýza tlakové vlny •Imunita proti VF rušení •Audio výstup pro monitorování zvuku ( volitelně ) •Nastavitelná citlivost pro vzádlenost od 4,5 do 9 m •TestTrek ( 459 ) pro test účinnosti •Ochranný kontakt Technické parametry:

Napájení 9 –16 Vdc Odběr 25 mA Rozměry 9 cm x 6,6 cm x 2,5 cm Váha 100 g Výstupní relé 150 mA, 28 Vdc Tamper 150 mA, 28 Vdc Operační teplota – 20 ˚C do + 50 ˚C Typ mikroprocesoru 12 / 8– bitový

SAFE PROTECTOR 950

Paradox Safe Protector je navržen pro zabezpečení kovových trezorů, příručních pokladen a kovových dveří. Detektor lze aplikovat i na betonové zdi a jiné prostory domu i s příslušenstvím, vyžadující vysokou bezpečnostní ochranu. Paradox Safe Protector se instaluje přímo na chráněný povrch, kde na něho působí vzájemné chvění v kmitočtovém spektru od: vrtání, lámání, stříhání, klepajících strojů, brusek, elektrických obloukových svářeček apod. Spolehlivá funkce detektoru je podmíněna dokonalým kontaktem mezi plochou snímače a chráněným povrchem. Tento povrch musí být dokonale čistý, zbaven velkých vrstev barvy, musí mít hladký povrch a pevně připevněný k povrchu.

Vlastnosti: •Vysoce citlivý piezo prvek •Pět možností nastavení •Detekční plocha 2,5 m •Ochranný kontakt Technické parametry:

Napájení 10 až 16 Vdc Průměrná spotřeba Běžná: 16 mA (+ / – 10% ) Při alarmu: 12 mA ( + / – 10% ) Detekční plocha 2,5 m Alarmové relé 28 V / 150 mA Tamper N.C. 24 V / 0,2 A Operační teplota – 20 ˚C do + 50 ˚C Maximální vlhkost 95 % při 25 ˚C Rozměry 109×64×23 mm Váha 260g

Pronájem zabezpečovacího systému PARADOX

Pronájem zabezpečovacího systému. Dle požadavků zákazníka nabízíme pronájem zabezpečovacího systému PARADOX SECURITY SYSTEMS včetně připojení na PCO. Využití zejména pro zabezpečení staveb, mobilních buněk, krátkodobých pronájmů atd.
Surveillance Camera

Kontakt

Sídlo společnosti Liberec
TOREX SECURITY, spol. s r.o.
Fialková 19, Liberec, 460 01
IČO-25039598 DIC-CZ25039598
nonstop +420 485 106 902

Praha: +420 602 404 396
Česká Lípa: +420 602 439 332
Turnov: +420 481 325 507
Frýdlant v Č.: +420 724 218 014

HOT LINE 8.00 – 22.00 hod.
+420 485 106 902